WooVisor-ohjeet

Tuotteen vienti ja linkitys Netvisoriin

Perustuotteen (simple product) vienti ja linkitys

Perustuotteiden vientiin ja linkitykseen on kaksi erilista tapaa. Muunnelmatuotteiden linkitys ja vientiin seuraavat kaksi ohjetta eivät toimi!
“Export product to Netvisor” -toiminto

WooComemrce perustuote voidaan viedä Netvisoriin ”Export product to Netvisor” -toiminnolla. Toimintoa käytettäessä WooVisor generoi Netvisoriin uuden tuotteen WooCommerce tuotetietojen perusteella ja linkittää Netvisorin ja WooCommercen tuotteen yhteen. Export product to Netvisor toiminto on paras tapa tuotteiden vientiin silloin kun uusi tuote tehdään ensimmäisenä WooCommerce-verkkokauppaan.

Huom!

 • Jos tuotetta ei ole julkaistu WooCommercessa ja se viedään julkaisemattomana Netvisoriin, niin tuotteen asetuksissa Netvisorissa tuote on myös julkaisematon. Jotta tuotteen saa myyntiin pitää tuote käydä ruksimassa julkaistuksi Netvisorin tuotekortilta. Tuote kannattaa yleensä julkaista ennen Export-toimintoa.
 • Jos tuotekuvaus on yli 4000 merkkiä pitkä, katkeaa teksti 4000 merkin kohdalta viennin yhteydessä, koska Netvisor ei tue tätä pidempiä tuotekuvauksia.

Manuaalinen linkitys “Enter Netvisor ID manually” -toiminto

WooComemrce perustuote voidaan linkittää manuaalisesti jo ennestään Netvisorissa olevaan tuotteeseen ”Enter Netvisor ID manually” -toiminnolla. Toiminnon avulla WooCommerce tuotteeseen lisätään tieto mitä Netvisorin tuotekorttia WooCommerce verkkokauppa seuraa. Tämä toiminto on kätevä virheiden korjaamisen yhteydessä esimerkiksi silloin, jos tuote on linkitetty väärään tuotteeseen Netvisorissa tai on tarve tehdä muutos yksittäiseen linkitykseen.

Linkitysohje:

 • Avaa linkitettävä tuotteen tuotekortti Netvisorista ja WooCommercesta
 • Katso Netvisorin tuotekortin URL-osoitteesta Netvisor product ID. (lihavoitu keltaisella)
 • Syötä Netvisor product ID WooCommerce tuotteeseen ja tallenna napista ”SAVE”

Perustuotteiden (simple product) ja muunnelmatuotteiden (variable product) lisäys ja linkitys

Muunnelmatuotteiden lisäys vaatii hieman enemmän työtä kuin yksinkertaisten tuotteiden lisäys. Ennen WooCommerce muunnelmatuotteen linkitystä Netvisor-tuotteisiin halutut muunnelmat tulee luoda Netvisoriin valmiiksi, jonka jälkeen Netvisor-tuotteet linkitetään massa-ajolla WooCommerce muunnelmiin.

Esimerkki: T-paidan lisäys, jota myydään kahdessa koossa (S, M)

1. Luodaan uusi tuote Netvisoriin jokaiselle koolle erikseen ja asetetaan tuotteelle tuotekoodi

2. Luodaan muunnelmatuote WooCommerceen ja asetetaan muunnelman SKU-kenttään tuotekoodit jokaiseen muunnelmaan.

3. Ajetaan “Update product Netvisor IDs by sku”-toiminto

Linkitysten massa-ajo “Update product Netvisor IDs by sku” -toiminnon avulla

Update product Netvisor IDs by sku” -toiminnon käy järjestelmällisesti läpi jokaisen Netvisor ja WooCommerce tuotteen tarkastaa tuotteiden välisen linkityksen. Massa-ajo lukee tuotteen tuotekoodikentän Netvisorista ja linkittää tuotteen vastaavalla SKU koodilla varustettuun WooCommerce tuotteeseen. Muunnelmatuotteiden kohdalla massa-ajo vertaa Netvisor-tuotekoodia WooCommerce muunnelmatuotteen SKU tuotekoodikenttään ja rakentaa linkityksen näiden välille.

Ominaisuus löytyy WooCommerce admin-puolen yläpalkista ”Netvisor” napin alta laskeutuvasta pudototusvalikosta tai sivupalkista seuraavasti.

 • Avaa WooCommerce-valikko
 • Avaa ”Raportit” välilehti
 • Avaa ”Varasto” välilehti
 • Avaa Update poduct ids välilehti

Tuotteen nouto Netvisorista

Voit hakea tuotteita WooVisorin avulla Netvisorista WooCommerceen.

Ominaisuus löytyy WooCommerce admin-puolen yläpalkista ”Netvisor” napin alta laskeutuvasta pudototusvalikosta tai sivupalkista seuraavasti

 • Avaa WooCommerce-valikko
 • Avaa ”Raportit” välilehti
 • Avaa ”Varasto” välilehti
 • Avaa Import products välilehti

Voit tuoda tuotteen Netvisor ID:n tai SKU:n perusteella. Kirjoita haluamasi arvo kenttään ja paina Search Product nappia. Mikäli tuote löytyy Netvisorista, listautuu se taulukkoon. Mikäli tuotetta ei löydy, päivitä sivu etsiäksesi uudelleen.

Tuotteen voi tuoda painamalla ”Import” nappia.

Tuotteen tuonnin onnistuessa se muuttuu vihreäksi ja SKU muuttuu linkiksi, joka vie tuotteelle. Tuotteesta tuodaan nimi, hinta, sku, varastoitavuus. Kaikki tuodut tuotteet asetetaan automaattisesti luonnoksiksi.

Mikäli tuotteen tuonnissa on virhe, muttuu tuote punaiseksi ja virhe näkyy rivin oikeassa reunassa. Yleisin virheviesti on kelpaamaton SKU, joka taas yleensä johtuu siitä, että kyseisellä tuotetunnuksella on jo olemassa tuote.

Tilausten vienti Netvisoriin

WooVisor vie automaattisesti jokaisen tilauksen asetuksissa määritellyssä vaiheessa Netvisoriin ja muodostaa tilauksesta asetuksien määrittelyn mukaan myyntilaskun tai myyntitilauksen.

Tilausten vientiprosessi, kun tilaus asettuu viennin aktivoivaan tilaan (yleensä ”käsittelyssä”)

 1. WooVisor tarkistaa onko asiakasta Netvisorin asiakasrekisterissä nimen ja sähköpostin perusteella. Jos asiakasta ei ole, WooVisor perustaa Netvisoriin asiakkuuden. Jos asiakas on tilannut tilauksen vierailijana, WooVisor asettaa Netvisor asiakkaaksi ”Guest” asiakkaan.
 2. WooVisor generoi asetusten määrittelyn mukaisesti Netvisoriin myyntitilauksen tai myyntilaskun. Myyntitilaukselle/laskulle tuodaan Netvisorin tuoterekisteristä tilauksessa olevat tuotteet. Tuotteiden myyntihinnoiksi asetetaan WooCommercesta tulevat hinnat.
 3. Mikäli verkkokaupasta on myyty sellainen tuote, mitä ei Netvisorista löydy, perustaa WooVisor tuotteen Netvisoriin ja lisää sen myyntilaskulle WooCommercen tiedoilla.

Tilausten ja maksusuoritusten siirrot

WooVisor mahdollistaa tilausten ja maksusuoritusten siirtojen seurannan helposti. Tilausten käsittelijä näkee suoraan tilauslistauksesta tilauksen ja maksusuorituksen tilan Netvisorissa.
Jotta tietojen siirtojen onnistuminen näkyy tilausten käsittelijälle, tulee Netvisor ID ja Netvisor Payment ID sarakkeet ruksata aktiiviseksi tilauslistan näyttöasetuksista.

Netvisoriin onnistuneesti siirtynyt tilaus

 • Order Netvisor ID ilmaisee myyntilaskun/tilauksen Netvisor ID:n. Linkin kautta voi avata tilaukseen liitetyn Netvisor myyntilaskun/tilauksen.
 • Update Netvisor ID manually toiminnolla voi korjata virheellisen linkityksen. Netvisor myyntilaskun ID numeron saa myyntilaskun osoiterivin URL-osoitteesta samalla periaatteella kuin tuote ID:n.
 • Onnistunut maksusuorituksen vienti näkyy Netvisor status kortilla
 • User status kortti ilmaisee mihin käyttäjään tilaaja on liitetty Netvisorissa. Asiakkaan voi avata Netvisorista linkin kautta.
 • Virheellisen asiakaslinkityksen voi korjata manuaalisesti asiakas ID:n avulla samalla periaatteella kuin tuote ID:n.

Tilauksen siirrossa on ollut ongelma

 1. Tilaus ei ole siirtynyt ollenkaan
  Tilauksen siirron yhteydessä voi tulla virhe tai siirron saattaa estää esimerkiksi kaatunut palvelin. Mikäli siirto ei onnistu normaalisti tilauslistaan tulee punainen ”Ei asetettu” teksti Netvisor ID sarakkeeseen. Tilaus voidaan siirtää uudelleen avaamalla tilaus admin näkymässä ”Netvisor status” kortin kautta painamalla ”Export” nappia.

  Vaihtoehtoisesti tilaus voidaan luoda Netvisoriin manuaalisesti, jonka jälkeen tilauksen Netvisor ID voidaan syöttää Netvisor status kortissa olevaan kenttään ja tallettaa tilaukselle. Netvisoriin luodun tilauksen ID numero löytyy tilauksen URL-osoitteesta.

  Huom! – Keskeytyneet tai maksamattomat tilaukset jäävät ”Ei asetettu” tilaan, mikäli asetuksissa on määritelty, että vain onnistuneet tilaukset siirretään Netvisoriin. Tilausten käsittelijän on suositeltavaa avata tilausten käsittelyn yhteydessä vain onnistuneet tilaukset, jolloin listauksesta jää pois epäonnistuneet ja keskeytyneet tilaukset.
 2. Tilaus on siirtynyt, mutta maksutapahtuma ei
  Mikäli tilaus on siirtynyt Netvisoriin, mutta maksutapa ei ole linkittynyt oikein vika näkyy tilausten käsittelyssä oikealla olevan kuvan näyttämällä tavalla.
  Maksutapahtuman voi viedä tilaukselle Netvisor status kortille ilmestyvän ”Fetch payment” napin avulla.